Vores værdier

HÅNDPILLEDE REJER MED HJERTET

Det er vigtigt for os, at vores arbejdsplads i Tanger er en god arbejdsplads. Vi ønsker at vise, at det er muligt at drive virksomhed og produktion i et tredjeland inspireret af måden, hvorpå det foregår i Danmark eller Sverige. At drive en produktion i Marokko medfører et ansvar - vi har billigere arbejdskraft pr. time end i Skandinavien, men vi ønsker at bidrage til at opbygge samfundet ved at være et fremtrædende firma. Et firma, hvor skandinaviske tanker, værdier og iværksætteri kombineres med marokkansk fingerfærdighed.

VI TAGER ANSVAR

Vi har ingen ansatte under 18 år

Vi betaler socialforsikringsbidrag til alle vores ansatte

Vi betaler en markedsrelateret løn

Vi tilbyder gratis lægehjælp på fabrikken to gange månedligt

Vi betaler sygeforsikring for alle vores ansatte

Vi sørger for fri transport til og fra arbejde

Vi tilbyder fri frokost, medicin, bonusløn i højtider samt hjælpematerialer fra Danmark

Vi hjælper, oplyser og udvikler vores ansatte

Social ansvarlighed er en kerneværdi for os