VÅRA VÄRDERINGAR

Det är viktigt för oss att vår arbetsplats i Tanger är en bra arbetsplats. Vi vill visa att det är möjligt att driva företag och produktion i ett tredjeland på samma sätt som om det var i Danmark eller Sverige. Att driva produktion i Marocko medför för oss ett ansvar - vi har billigare arbetskraft per timme än i Skandinavien, men vi vill hjälpa till med att bygga upp samhället genom att vara ett föregångs företag. Ett företag där Skandinaviska tankar/värderingar/företagsamhet kombineras med Marokansk fingerfärdighet.

VI TAR ANSVAR

Vi har ingen anställd under 18

Vi betalar sociala avgifter för alla våra anställda

Vi betalar marknadsmässig lön

Vi har fri sjukvård/läkare på plats två gånger per månad

Vi betalar sjukvårdsförsäkring för alla våra anställda

Vi står för fri transport till och från arbetet

Vi hjälper med fri lunch, medicin, bonusbetalning vid högtider och hjälpsändningar från Danmark

Vi hjälper, upplyser och utbildar våra anställda

Våra mjuka värden är en hederssak för oss