PRODUKTION AV HANDSKALADE RÄKOR

Det finns inte längre någon större produktion av skaldjur i Skandinavien, inte heller hos Coldwater United Seafood. Istället gör vi oss stor möda med att hitta de bästa och mest säkra alternativen för vår produktion. Vårt val är Marocko som har lång tradition i branschen. Tyskland, Holland och Belgien har under flera årtionden valt Marocko för att handskala små fina räkor från kustnära vatten i hemländerna.

Detta har medfört solida traditioner, erfarenhet och stor expertis inom området. Coldwaters marockanska fabrik är också utvald på grund av en närliggande bergssjö. Det friska källvattnet från bergen används såväl i produktionen som i laken. Beslutsprocessen är kort och beställningar kan löpande ändras efter våra kunders behov. Vi kan snabbt justera våra leveranser.

Vår produktion drivs av Coldwater United Seafood Maroc S.A.R.L. som är ett helägt dotterföretag till Coldwater. Det yttersta ansvaret ligger hos Coldwater i Danmark. På vår fabrik finns en ledningsgrupp med linjärt ansvar - kvalitet, produktion, administration. Lika fördelat på kvinnor och män.

 

BAKTERIOLOGISKA TESTER AV RÄKORNA

Coldwater United Seafood arbetar efter EU och US-normer. På både råvara och färdigvara ställs höga krav och kontroller samt bakteriologiska tester görs såväl i Kanada som i internationella laboratorier. Kontroller utförs fyra gånger dagligen på fabriken i Marocko. Nu kan du som kund ta del av analys från respektive produktionsdatum.