Certifieringar

BRC-CERTIFIERAD PRODUKTION

Vår fabrik är BRC-certifierad. Certifieringen är den högsta globala standarden inom livsmedelsindustrin.Som leverantör och kund ger denna certifiering en försäkring om att Coldwater alltid lever upp till de högsta kraven inom livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Du kan se vårt BRC-certifikat här.

MSC-CERTIFIERADE PRODUKTER

Alla våra hinkar och påsar med handskalade räkor är MSC-certifierade. Det innebär bl. a. att våra räkor kan spåras tillbaka till ett hållbart fiske som uppfyller alla MSC-standarder. Spårbarheten bidrar till att säkerställa en hög livsmedelssäkerhet och ställer krav på vår leverantör av frysta räkor med skal.

Du kan se vårt MSC-certifikat här.