INTEGRITETSPOLICY

Coldwater United Seafood ApS, CVR-nr 12593945, Österbæk 35, 9310 Vodskov, Danmark Vi är dataansvariga för de personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med att du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på webbplatsen.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Termen personuppgifter omfattar all information som kan användas för att identifiera en person. Det kan till exempel vara för- och efternamn, ålder, kön, adress, e-postadress eller annan kontaktinformation.

SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

När du skickar ett meddelande via kontaktformuläret ger du information om ditt namn och din e-postadress. Därför samlar vi bara in den information du delar med oss, liksom innehållet i meddelanden som du skickar till oss, som till exempel feedback samt produktrecensioner eller frågor och information.
Du kan också besöka vår hemsida utan att registrera dig. Det kommer att lagras data som IP-adress, besökta sidor, namn på nedladdade filer, datum och tid, tjänsteleverantörens domännamn och liknande på servern för statistiska ändamål, men de är inte direkt kopplade till din person.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst få tillgång till den personliga informationen vi behandlar om dig, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag. Du har också rätt att begära rättelse, radering eller blockering av din personliga information eller kräva begränsning av behandlingen. Dessutom kan du när som helst invända mot insamling och vidare behandling av personlig information om dig.

Dessutom kan du i vissa fall ha rätt att erhålla de personuppgifter vi har registrerat om dig i ett vanligt och maskinläsbart format och be oss att skicka denna information till en annan datakontrollant.

ÖVERKLAGA

Om du har frågor angående behandlingen av din personliga information, vill göra dina rättigheter gällande eller vill överklaga behandlingen av din personliga information, kontakta oss på amalie@coldwaterseafood.dk eller på +45 9829 1042.