SORTER OG GENANVEND VORES EMBALLAGE

HVORFOR PLASTIK?

Det største problem med plastik opstår, når materialet anvendes én gang for derefter at blive smidt ud - uden at blive sorteret korrekt. Her risikerer plastikken nemlig at havne i naturen og verdenshavene, hvor den ingen nytte gør. Plastik er derfor ikke en dårlig ting i sig selv, hvis man blot sørger for at sortere den korrekt.

Der er delte meninger og holdninger til plastik og forbruget heraf i fødevareindustrien. Plastik har dog mange fordele som bl.a. at beskytte produktet, bevare dets kvalitet, forlænge holdbarheden og gøre håndtering og transport effektiv. Disse fordele vægter vi højt, da de tilsammen støtter op om kvaliteten af vores produkt - håndpillede rejer i lage.

ANSVARLIG SORTERING

Vores emballage består udelukkende af plastik, hvilket gør hele sorteringsprocessen relativ let. Det er dog svært at fremsætte én bestemt måde, hvorpå sorteringen skal foregå, da sorteringsmulighederne er meget forskellige fra land til land, og fra kommune til kommune. Under alle omstændigheder opfordrer vi til, at man som forbruger tager et ansvar i forhold til at affaldssortere. På den måde kan vi alle bidrage til en renere jord og lysere fremtid.

Vores emballage er mærket med sorteringskoden 05 PP, som kan findes på vores emballages låg. Denne kode hjælper til identificering, når emballagen skal sorteres. 05 PP er koden for plasttypen prolypropylen, som er blandt de mest udbredte plasttyper grundet dens styrke og sejhed.

BEVIDST GENANVENDELSE

Ved at genanvende plastik fremfor at brænde det, er det muligt at skåne miljøet og spare på ressourcer som eksempelvis olie. Når plastik sorteres korrekt bliver mindst 75% til nye produkter, som giver mulighed for nye anvendelsesmuligheder. Derudover opfordrer vi også til at genbruge spandene før en eventuel affaldssortering. Her kan de efter en tur i opvaskemaskine med fordel benyttes som opbevaring til eksempelvis madrester i køkkenet eller til legetøj på børneværelset.